Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Verkoopvoorwaarden

Prijzen
De prijzen gelden van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.
Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, drukfouten, vergissingen en marktontwikkelingen. Wijzigingen in prijs, afmeting en/of verpakking en drukfouten voorbehouden. Hierbij vervallen alle voorgaande prijzen.

Levering algemeen
Leveringen zijn franco huis vanaf € 400,00 ex BTW. Voor bestellingen en afroeporders kleiner dan € 400,00 ex BTW worden te allen tijde € 45,00 handlingskosten in rekening gebracht.

Afroeporders / Reserveringen
De looptijd van de afroeporder/reservering bedraagt maximaal 1 maand waarna de afroeporder/reservering automatisch vervalt. 

Coupage
Houdt u rekening met een toeslag van 18% en 2 werkdagen extra levertijd! Er zijn geen coupages onder 5 lm. mogelijk. Tevens worden rollengtes (bij een standaard lengte van 20 lm) boven de 15 lm niet aangesneden. Let op: 1 coupage per rol.

Verkoop- en leveringsvoorwaarden
Staan op de achterzijde van al onze facturen en orderbevestigingen vermeld.

Transportvoorwaarden
Goederen worden conform onze algemene leveringsvoorwaarden franco huis in Nederland, België of Luxemburg geleverd. Voor leveringen op de Waddeneilanden in Nederland zal een toeslag van € 85,00 in rekening worden gebracht. Alle afwijkende leveringen (tijdzendingen, spoed- of expressleveringen, restricties met betrekking tot bereikbaarheid of specifieke losmiddelen) zijn alleen na schriftelijk akkoord door onze Customer Service mogelijk. Tarieven zijn op aanvraag en zullen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Alle hieraan verbonden risico’s en gevolgschades blijven voor rekening van de opdrachtgever. Gerflor aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Goederen retour
Buiten de risico’s van transport zullen alle goederen die niet binnen 15 dagen worden aangemerkt als retourgoederen worden beschouwd als geleverd conform de op de orderbevestiging vermelde aantallen en kwaliteit en daarmee aan u worden gefactureerd. Bij een retouraanvraag in verband met een annulering van de bestelling zullen wij 30% van de waarde van de te crediteren goederen inhouden als vergoeding voor de handling- en transportkosten, waarbij de waarde van de retouren minimaal € 250,00 per order dient te bedragen. Een retouraanvraag na 15 dagen zal alleen bij hoge uitzondering worden goedgekeurd en dan gelden dezelfde condities als hierboven omschreven. Hiervoor dient u contact op te nemen met onze Customer Service. Alle condities met betrekking tot retourgoederen gelden alleen voor onbeschadigde volle rollen en onbeschadigde volle dozen van producten die nog in de collectie voorkomen. Accessoires worden niet retour genomen. Drie maanden na levering van de goederen zal een retouraanvraag niet meer worden geaccepteerd.

Klachtenbehandeling
Klachten m.b.t. verwerking- en of onderhoudsproblemen worden zo spoedig mogelijk door een technisch adviseur van Gerflor opgevolgd. Blijkt dat de klacht is ontstaan door een foutieve ondervloer, voorbehandeling, foutieve verlijming, foutieve verwerking of door een foutief onderhoud*, behouden wij ons het recht voor om voorrijkosten te berekenen. Het minimale tarief hiervoor bedraagt € 89,00 + € 0,19/km. Onze producten dienen te worden gebruikt voor de hiervoor gestelde toepassing. Foutief gebruik of beschadigingen door derden en/of van buitenaf kunnen nooit worden gereclameerd. Eventuele herstelwerkzaamheden zijn dan ook voor kosten van de veroorzaker. 

* Raadpleeg onze installatie instructies en/of onderhoudsinstructies.

Kredietlimiet
Na ontvangst van uw schriftelijke opdracht zal er door onze kredietverzekeraar een toetsing van kredietwaardigheid worden uitgevoerd. Afhankelijk van de toekenning en de hoogte van een limiet kunnen wij vragen het hoger dan de limiet liggende bedrag vóór levering van de goederen te voldoen. Mocht er géén limiet worden toegekend moet de factuur vóór levering van de goederen worden voldaan. In alle overige zaken gelden onze algemene betalingscondities.

Contactgegevens
Voor commerciële vragen en bij een speciale prijsaanvraag met betrekking tot een specifiek project kunt u contact opnemen met uw accountmanager. Voor informatie over levertijden, transport en voorraad kunt u contact opnemen met onze afdeling Customer Service.

Nederland
T: +31(0) 40 266 1700
E: gerflornl@gerflor.com

België / Luxemburg
T: +32(0) 3 766 42 82
E: gerflorbenelux@gerflor.com

Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, drukfouten, vergissingen en marktontwikkelingen.
Op deze prijslijst zijn onze verkoopvoorwaarden van toepassing. De prijzen zijn geldig vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. De prijzen zijn vermeld in Euro’s, exclusief BTW.

This option will filter the result to display only products that are currently available in stock.